labiola.eu

#
#
Stasiu 15.02.2021

Modernizacja polskich lotnisk

Modernizacja katowickiego lotniska w Katowicach odbywa się na dwa sposoby. Pierwszy remont miał miejsce w latach 2012-2013, którego zakończenie zakończono w październiku br. Drugi rozpoczął się w 2012 roku i trwa do chwili obecnej. Nowy obiekt jest trzecim w Europie, podążającym śladami wspomnianej już Kopenhagi i


Czytaj więcej...